GSM
Data Temat
2006-06-19 06:27 Jaki macie telofon kom. ??